Mapa rynków eksportowych
Francja flaga

Francja

Informacje ogólne

STOLICAParyż

POWIERZCHNIA643 801 km2

LICZBA LUDNOŚCI64,8 mln

WALUTAEuro (EUR)

PKB2 775 mld USD

PKB PER CAPITA42 878 USD

DYNAMIKA PKB1,5%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0–7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

POZYCJA W RANKINGU „CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „GLOBAL INNOVATION INDEX” (1 – 126)

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2018 r.)
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

WARTOŚĆ EKSPORTU59 264,0 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU36 484,9 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Produkty przemysłu chemicznego
 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ22 779,1 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2019 r.)
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Duży i chłonny rynek
 • Brama na kraje Afryki Północnej
 • Wysoko rozwinięta infrastruktura

SŁABE STRONY RYNKU

 • Rynek o wyjątkowo silnej konkurencji
 • Konsumenci mocno przywiązani do rodzimych produktów
 • Bariery wejścia na rynek związane z certyfikacją produktów
Specyfika rynku i szanse dla polskich eksporterów

Francja jest oceniana przez największe agencje ratingowe jako kraj niskiego ryzyka politycznego i ekonomicznego, i to pomimo przedłużających się głośnych protestów „żółtych kamizelek” oraz relatywnie niewielkich sukcesów w ożywianiu gospodarki w ostatnich latach. Szczególnie dobrze oceniane są warunki do rozwoju środowiska biznesowego, chociaż wskazuje się jednocześnie na możliwość występowania utrudnień związanych z interwencjonizmem państwa w gospodarce. W kraju dynamicznie rozwija się infrastruktura, a otoczenie prawne i podatkowe stanowi dobry grunt dla działalności zarówno międzynarodowych korporacji, jak i technologicznych startupów. Do największych problemów zalicza się wysokie strukturalne bezrobocie wśród ludności napływowej oraz zmieniającą się strukturę przedsiębiorstw na rynku, czyli spadek liczby firm produkcyjnych na rzecz handlowych i usługowych.

Wśród krajów objętych przez KUKE komercyjnymi ubezpieczeniami eksportowymi Francja zajmuje ósme miejsce pod względem łącznej wartości udzielonych limitów kredytowych. Największym zainteresowaniem polskich eksporterów cieszą się branże: chemiczna, tworzyw sztucznych, metalowa, spożywcza (głównie mięsna), transportowa i meblarska. Z naszych statystyk wynika, że przypadki całkowitego braku płatności od kontrahentów z Francji występują rzadziej niż w takich krajach, jak: Niemcy, Austria czy Holandia, nie mówiąc już o rynkach Europy Południowej.

Francuskie firmy mają obowiązek składania swoich sprawozdań finansowych w sądach rejestrowych i z reguły wywiązują się z niego, co ułatwia weryfikację standingu potencjalnego partnera handlowego. Standardowe terminy płatności, w zależności od specyfiki branżowej, kształtują się od 30 do 60 dni, choć zdarzają się opóźnienia do 75 dni, co jest powyżej średniej dla Europy. Korzyścią dla eksporterów są ustawowe odsetki za zwłokę w płatności, które w praktyce rynkowej podlegają negocjacjom przed spłatą zadłużenia, oraz prawnie chronione zastrzeżenie prawa własności towaru do momentu uzyskania za niego zapłaty, pod warunkiem że stosowna klauzula zostanie uwzględniona w umowie z kupującym.

Jak KUKE może pomóc Twojej firmie