Mapa rynków eksportowych
Izrael flaga

Izrael

Informacje ogólne

STOLICATel Awiw

POWIERZCHNIA22 072 km2

LICZBA LUDNOŚCI8,7 mln

WALUTANowy szekel (NIS)

PKB350,7 mld USD

PKB PER CAPITA40 273 USD

DYNAMIKA PKB3,3%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0 – 7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W/G „DOING BUSINESS” (1 – 190)

Źródło: MFW, OECD i Grupa Banku Światowego
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Artykuły spożywcze
 • Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części

WARTOŚĆ EKSPORTU2 313,2 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE
POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU1 564,1 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE
POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Produkty przemysłu chemicznego
 • Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ749,1 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: dane GUS za 2017 rok
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Wysoki poziom technologiczny gospodarki
 • Wysoko wykwalifikowana siła robocza
 • Wysoka siła nabywcza obywateli

SŁABE STRONY RYNKU

 • Niepewność geopolityczna regionu
 • Rynek o wyjątkowo silnej konkurencji
 • Nieuregulowany konflikt izraelsko-palestyński
Jak KUKE może pomóc Twojej firmie