Mapa rynków eksportowych
Kazachstan flaga

Kazachstan

Informacje ogólne

STOLICANur-Sułtan

POWIERZCHNIA2 724 900 km2

LICZBA LUDNOŚCI18,2 mln

WALUTATenge (KZT)

PKB170,5 mld USD

PKB PER CAPITA9 237 USD

DYNAMIKA PKB4,1%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0–7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

POZYCJA W RANKINGU „CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „GLOBAL INNOVATION INDEX” (1 – 126)

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2018 r.)
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Produkty przemysłu chemicznego
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu

WARTOŚĆ EKSPORTU1 879,0 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU7 700,6 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Produkty mineralne
 • Produkty przemysłu chemicznego
 • Produkty pochodzenia roślinnego

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ-5 821,6 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2018 r.)
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Wysoki potencjał gospodarczy
 • Ogromne złoża bogactw naturalnych
 • Najbardziej stabilne państwo Azji Centralnej

SŁABE STRONY RYNKU

 • Uzależnienie gospodarki od cen surowców
 • Słabo rozwinięta infrastruktura
 • Odmienność kulturowa w zakresie prowadzenia biznesu
Specyfika rynku i szanse dla polskich eksporterów

Kazachstan, eufemistycznie rzecz ujmując, nie jest najbardziej popularnym kierunkiem dla polskich eksporterów. Patrząc na listę najważniejszych krajów, do których wysyłamy swoje towary, Kazachstan zajął odległe, pięćdziesiąte miejsce. Wydaje się, że jest to wynik znacznie poniżej oczekiwań i istnieją jeszcze spore rezerwy, dzięki którym współpraca (nie tylko gospodarcza) między naszymi krajami może się rozwinąć. Kazachstan uchodzi bowiem za najbardziej rozwinięte i najstabilniejsze państwo Azji Centralnej. Ponadto, na tle pozostałych państw WNP, jest przykładem sukcesu mierzonego zarówno poziomem życia obywateli, prestiżu kraju na arenie międzynarodowej, jak i skuteczności wygaszania napięć wewnętrznych. Nie wolno też zapominać o bogatych zasobach surowców mineralnych. Kazachstan posiada dwunaste co do wielkości złoża ropy na świecie. Występuje tam również 99 spośród 105 pierwiastków chemicznych z tablicy Mendelejewa, z czego 60 jest wykorzystywanych w przemyśle.

Rok 2017 będzie dla gospodarki Kazachstanu znacznie lepszy niż poprzednie dwa lata, które naznaczone były niskimi cenami surowców energetycznych (przemysł naftowy i gazowy jest główną gałęzią gospodarki). Zgodnie z prognozami analityków MFW wzrost gospodarczy w tym roku ukształtuje się na poziomie 2,4%, ale już w przyszłym roku wzrośnie do 3,4%. W prognozach długoterminowych (do roku 2022) przewidywany jest stabilny wzrost na poziomie 4%. Wyższe ceny surowców w oczywisty sposób przełożą się na dynamiczne wzrosty eksportu i importu. Skutkiem rosnącej gospodarki będzie zwiększająca się siła nabywcza obywateli i dalszy wzrost klasy średniej, a trzeba pamiętać, że tamtejszy rynek - w przeciwieństwie do rynków krajów zachodnich - nie jest nasycony zagranicznymi towarami i chętnie przyjmuje nowe produkty. Pozytywny wpływ na wymianę handlową może mieć wstąpienie Kazachstanu pod koniec 2015 r. do WTO, co wymusi wzrost konkurencyjności i obniży taryfy importowe na szereg produktów.

Kazachstan jest krajem ciągle się rozwijającym, a co za tym idzie - nadal istnieje potrzeba na budowę takich obiektów infrastrukturalnych jak hotele, centra handlowe lub salony sprzedaży samochodów. Inną szansą dla polskich przedsiębiorców jest modernizacja rolnictwa, która stworzy zapotrzebowanie na nowoczesne maszyny i urządzenia mechaniczne. Zainteresowaniem kazachskich odbiorców będą cieszyć się również wyroby polskich eksporterów z branży rolno-spożywczej i meblarskiej. Polskie produkty mają w Kazachstanie pozytywną opinią ze względu na bardzo dobry stosunek wysokiej jakości do atrakcyjnej ceny, a polscy przedsiębiorcy za łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zrozumienie potrzeb klienta. Warto podkreślić, że wraz z początkiem 2017 r. Kazachstan zniósł wizy dla obywateli państw OECD i UE. Z kolei od końca maja uruchomione zostało bezpośrednie połączenie lotnicze między Warszawą a Astaną.

Jak KUKE może pomóc Twojej firmie