Mapa rynków eksportowych
Meksyk flaga

Meksyk

Informacje ogólne

STOLICAMeksyk

POWIERZCHNIA 1 972 550km2

LICZBA LUDNOŚCI124 mln

WALUTAPeso meksykańskie (MXN)

PKB1 223,4 mld USD

PKB PER CAPITA9 807 USD

DYNAMIKA PKB2,0%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0–7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

POZYCJA W RANKINGU „CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „GLOBAL INNOVATION INDEX” (1 – 126)

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2018 r.)
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Metale nieszlachetne i artykuły z nich

WARTOŚĆ EKSPORTU2 720,8 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU2 773,4 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Przyrządy i aparatura

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ-52,6 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2018 r.)
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Duży, chłonny rynek
 • Niskie koszty pracy
 • Wplecenie gospodarki kraju w łańcuchy dostaw w obrębie NAFTA

SŁABE STRONY RYNKU

 • Silne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej konsumentów
 • Konieczność uwzględnienia specyfiki poszczególnych regionów
 • Niepewność sytuacji w Meksyku po potencjalnej reorientacji polityki gospodarczej USA
Specyfika rynku i szanse dla polskich eksporterów

Myśląc o Meksyku jako o rynku eksportowym lub inwestycyjnym trzeba mieć na uwadze, że to kraj będący zapleczem biznesowym dla Ameryki Północnej i Południowej, a do tego dość nieprzewidywalnym.

Meksyk, którego pełna nazwa brzmi Meksykańskie Stany Zjednoczone ze względu na swoje położenie – podobnie jak Singapur w Azji Południowo-Wschodniej – pełni w tej części świata funkcję operatora biznesowego. W Meksyku stykają się interesy: USA, Kanady, całej Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii. Jego regionalną pozycję wzmacnia umowa o wolnym handlu NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu). I choć Meksyk liczy 127 mln mieszkańców to polski eksport do tego kraju jest śladowy. Rynek meksykański jest wciąż dla naszych firm nieznany. Co ciekawe, polskie firmy mają produkty, które bez problemu mogą sprzedawać na meksykańskim rynku. Wymaga to jednak zrozumienia podstawowych praw rządzących biznesem w tym kraju.

Jeśli spojrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie eksportu do Meksyku, to w oczy rzuca się pięć branż, które mają potencjał biznesowy. Jednak do odważnych świat należy i choć statystycznie widać konkretne możliwości, to w praktyce są one wszędzie tam, gdzie je dostrzeżemy. Ta myśl nie wzięła się z dobrze znanej w Polsce tradycji ułańskiej, ale z tego, że Meksykanów cechuje duża zaradność życiowa i wynikająca z tego przedsiębiorczość oraz ciekawość poznawania nowego.

Choć Meksyk nie należy do elity krajów rozwiniętych to aspiracje społeczeństwa właśnie takie są. Można na ten temat dyskutować, ale w kontakcie z meksykańskim konsumentem widoczny jest wysoki stopień oczekiwań konsumenckich. Wynika to choćby z tego, że Meksyk jest w czołowej piątce wśród 180 krajów członkowskich zarejestrowanych w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), które spełniają wszystkie wymagania dla krajów wolnych od sześciu głównych chorób (w tym afrykańskiego pomoru świń – ASF). Taki status uprzywilejowuje Meksyk w wymianie handlowej. Meksykańska Krajowa Służba ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa i Jakości (Senasica) wyszczególniła, że „Meksyk w zdrowiu zwierząt ma uprzywilejowaną sytuację”, w porównaniu z innymi krajami. Z tego powodu zostanie eksporterem żywności na rynek meksykański automatycznie plasuje firmę w eksportowo-biznesowej elicie eksportowej. Dlaczego? Dlatego, że Meksyk nie wpuszcza każdego na swój rynek.

Inne branże, poza żywnością, które mają potencjał eksportowy to: motoryzacyjna, medyczno-farmaceutyczna, kreatywna oraz IT.

Czytaj więcej na firma.rp.pl

Jak KUKE może pomóc Twojej firmie