Mapa rynków eksportowych
Niemcy flaga

Niemcy

Informacje ogólne

STOLICABerlin

POWIERZCHNIA357 375,62 km2

LICZBA LUDNOŚCI82,7 mln

WALUTAEuro (EUR)

PKB4 000 mld USD

PKB PER CAPITA48 264 USD

DYNAMIKA PKB1,5%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0–7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

POZYCJA W RANKINGU „CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „GLOBAL INNOVATION INDEX” (1 – 126)

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2018 r.)
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Metale nieszlachetne i artykuły z nich

WARTOŚĆ EKSPORTU279 622,6 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU218 811,2 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Metale nieszlachetne i artykuły z nich

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ60 811,4 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2019 r.)
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Duży, sąsiedni i chłonny rynek
 • Wysoka siła nabywcza obywateli
 • Bardzo duży stopień kooperacji pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami

SŁABE STRONY RYNKU

 • Rynek o wyjątkowo silnej konkurencji
 • Konsumenci mocno przywiązani do rodzimych produktów
 • Pogarszające się nastroje społeczna
Specyfika rynku i szanse dla polskich eksporterów
Jak KUKE może pomóc Twojej firmie