Mapa rynków eksportowych
Szwecja flaga

Szwecja

Informacje ogólne

STOLICASztokholm

POWIERZCHNIA449 964 km2

LICZBA LUDNOŚCI10,1 mln

WALUTAKorona szwedzka (SEK)

PKB551 mld USD

PKB PER CAPITA53 873 USD

DYNAMIKA PKB2,3%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0–7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

POZYCJA W RANKINGU „CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „GLOBAL INNOVATION INDEX” (1 – 126)

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2018 r.)
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Metale nieszlachetne i artykuły z nich

WARTOŚĆ EKSPORTU28 324,8 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU17 575,6 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Metale nieszlachetne i artykuły z nich

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ10 749,2 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2019 r.)
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Duży i chłonny rynek
 • Rosnąca ocena Polaków jako pracowników, sąsiadów i partnerów w biznesie
 • Dobre rozpoznanie polskich przedsiębiorstw i towarów

SŁABE STRONY RYNKU

 • Wysoki poziom fiskalizmu i ingerencji państwa w gospodarkę
 • Neutralność w świetle rosnących zagrożeń geopolitycznych
Specyfika rynku i szanse dla polskich eksporterów

Polskę i Szwecję dzieli nie tylko Bałtyk, ale i odmienności kulturowe, które mogą wpłynąć na wspólne przedsięwzięcia biznesowe.

Szwedzkie produkty i styl życia cieszą się dobrą opinią wśród Polaków. Import towarów od północnego sąsiada to dobry wybór. Skandynawskie wzornictwo jest wciąż w cenie, ale i polskie firmy czują się coraz pewniej na szwedzkim rynku. Prym wiodą nasze firmy budowlane oraz te oferujące materiały wykończeniowe. Główne szwedzkie ośrodki handlu zlokalizowane są na południu kraju, co ułatwia logistykę przy eksporcie.

Wchodząc na ten nordycki rynek warto pamiętać o kilku zjawiskach stwarzających pewne bariery na starcie. Jest to przede wszystkim wysoki stopień ingerencji instytucji państwowych w gospodarkę. Istotne jest także silne ustrukturyzowanie wewnętrznego rynku, dobrze rozwinięta sieć organizacji skupiających szwedzkich detalistów, hurtowników oraz importerów, co wiąże się z kolei z restrykcyjną weryfikacją ofert zagranicznych eksporterów wedle najniższych cen. Główna z tamtejszych organizacji, nosząca nazwę Svensk Handel, obejmuje zarówno duże firmy, jak i małe rodzinne przedsiębiorstwa. To co nas różni w makroskali to większy stopień wewnętrznej rywalizacji i rozproszenia, gdy w Szwecji wedle niepisanej zasady lojalności obywatelskiej i solidarności społecznej można zaobserwować ściślejszą współpracę i integrację lokalnych producentów i dystrybutorów.

Czytaj więcej na firma.rp.pl

Jak KUKE może pomóc Twojej firmie