Mapa rynków eksportowych
Wietnam flaga

Wietnam

Informacje ogólne

STOLICAHanoi

POWIERZCHNIA331 212 km2

LICZBA LUDNOŚCI93,6 mln

WALUTADong (VND)

PKB220 mld USD

PKB PER CAPITA2 354 USD

DYNAMIKA PKB6,8%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0–7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

POZYCJA W RANKINGU „CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „GLOBAL INNOVATION INDEX” (1 – 126)

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2018 r.)
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Produkty przemysłu chemicznego
 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części

WARTOŚĆ EKSPORTU1 218,1 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU10 617,1 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Obuwie, nakrycia głowy, parasole, pióra, kwiaty sztuczne
 • Materiały i artykuły włókiennicze

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ-9 399,0 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2018 r.)
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Duża potencjalna dynamika wzrostu
 • Możliwość nawiązania kontaktów handlowych poprzez liczną w Polsce diasporę wietnamską
 • Dobra na tle regionu rozpoznawalność Polski i polskich towarów

SŁABE STRONY RYNKU

 • Niska siła nabywcza konsumentów
 • Słaba znajomość specyfiki rynku wśród polskich przedsiębiorców
 • Niepewność geopolityczna regionu
Specyfika rynku i szanse dla polskich eksporterów

Po zapoczątkowaniu w latach osiemdziesiątych zmian gospodarczych i normalizacji stosunków z USA, w latach dziewięćdziesiątych Wietnam wkroczył na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach utrzymuje się na imponującym poziomie przekraczającym 5% rocznie. Znacząca część gospodarki to niewielkie firmy prywatne, zajmujące się mocno zróżnicowaną działalnością rolniczą, usługową i przemysłową. Przy powierzchni zbliżonej do polskiej Wietnam posiada ludność przekraczającą 90 mln osób. Stanowi to spory i perspektywiczny rynek, choć przeciętnie jeszcze niezbyt zamożnych klientów.

Wietnam, choć jest krajem odległym i mocno egzotycznym, może być łatwo przybliżony polskim przedsiębiorcom przez liczną w Polsce diasporę wietnamską. Łatwiej niż można by przypuszczać jest więc o ciekawe kontakty biznesowe, ale również o doradztwo w zakresie poruszania się po tamtejszym rynku czy dopasowania wyrobów do potrzeb i możliwości klienta w Wietnamie.

Warto zwrócić uwagę, że kraj ten zaczyna stopniowo przejmować z Chin część zamówień na produkcję. By osiągać rozwój w tym względzie szybko rozbudowywana i modernizowana jest baza produkcyjna, co daje spore szanse dla dostawców dóbr o charakterze inwestycyjnym. Nie be znaczenia jest też nacisk na rozbudowę infrastruktury turystycznej dający sporo zamówień na nowe dobrej klasy obiekty hotelowe czy rozrywkowe.

Wietnam jest jednym z pięciu perspektywicznych rynków wybranych przez Ministerstwo Rozwoju, na których przez najbliższe trzy lata realizowane będą programy promocji.

Jak KUKE może pomóc Twojej firmie