Mapa rynków eksportowych
Włochy flaga

Włochy

Informacje ogólne

STOLICARzym

POWIERZCHNIA301 230 km2

LICZBA LUDNOŚCI60,6 mln

WALUTAEuro (EUR)

PKB2 072 mld USD

PKB PER CAPITA34 260 USD

DYNAMIKA PKB0,9%

KLASA RYZYKA W/G KLASYFIKACJI OECD (0–7)

POZYCJA W RANKINGU „DOING BUSINESS” (1 – 190)

POZYCJA W RANKINGU „CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” (1 – 180)

POZYCJA W RANKINGU „GLOBAL INNOVATION INDEX” (1 – 126)

Źródło: MFW, OECD, Bank Światowy, Transparency International, The Heritage Foundation, Cornell INSEAD WIPO (2018 r.)
Wymiana handlowa z Polską
EKSPORT

CO EKSPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
 • Metale nieszlachetne i artykuły z nich

WARTOŚĆ EKSPORTU46 477,4 mln PLN

UDZIAŁ W EKSPORCIE POLSKI OGÓŁEM

IMPORT

WARTOŚĆ IMPORTU50 152,6 mln PLN

UDZIAŁ W IMPORCIE POLSKI OGÓŁEM

CO IMPORTUJEMY (TOP 3)

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
 • Metale nieszlachetne i artykuły z nich
 • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu

POKRYCIE IMPORTU EKSPORTEM

SALDO WYMIANY TOWAROWEJ-3 675,3 mln PLN

IMPORT VS EKSPORT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2019 r.)
Charakterystyka rynku

MOCNE STRONY RYNKU

 • Duży i chłonny rynek
 • Wysoki poziom technologiczny północy kraju
 • Nowoczesna infrastruktura
 • Ugruntowana pozycja w międzynarodowych łańcuchach dostaw

SŁABE STRONY RYNKU

 • Niepewność polityczna
 • Trwające spowolnienie gospodarcze
 • Niskie morale płatnicze
 • Biurokracja i skomplikowane regulacje prawne
Specyfika rynku i szanse dla polskich eksporterów

Postrzeganie włoskiej gospodarki obarczone jest wieloma stereotypami. Zwykle Włochy są odbierane jako kraj mało dynamiczny, niekonkurencyjny, z dużym długiem i niewydajną biurokracją. Przyczynia się też do tego niestabilność polityczna, a system gospodarczy zdaje się trwać w długim, niekończącym się okresie kryzysu. W efekcie Włochy często nie są postrzegane jako atrakcyjne do inwestowania i robienia biznesu. To jednak nieprawda. Włochy są trzecią największą gospodarką strefy euro i jednocześnie drugą największą gospodarką opartą na produkcji w Europie, będąc jednocześnie piątym światowym wytwórcą. Rynek włoski to ponad 60 mln mieszkańców i PKB na głowę w wysokości 32 tys. dolarów. „Made in Italy” to nie tylko samochody, moda, meble, żywność i wino. W ostatnich latach Włochy stały się liderem produkcji w sektorach takich jak: maszynowy, transportowy i farmaceutyczny. Włochy są aktualnie trzecim największym partnerem handlowym Polski pod względem wielkości obrotów towarowych w skali świata (drugie miejsce w UE po Niemczech).

Problemem w przebiciu się we włoskich realiach mogą być tamtejsze wysokie wymagania co do jakości oraz wzornictwa (Włochy są globalnym liderem wzornictwa przemysłowego) oraz duży poziom przywiązania włoskich konsumentów do produktów krajowych i regionalnych. Ważne jest też etykietowanie produktów. W przypadku kosmetyków wymagane są etykiety w języku włoskim. Inna kwestia to wysoki poziom skomplikowania prawa i nieprzejrzystość procedur administracyjnych (istnienie przepisów lokalnych wynikających z regionalności Włoch).

To również rozproszony system dystrybucji artykułów spożywczych, oparty w znacznym stopniu na małych, lokalnych, rodzinnych sklepach, a także rozbudowany system zrzeszeń przedsiębiorców (np. włoski oddział spółki zagranicznej musi być zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez izbę handlową) i związków zawodowych.

Inna znana powszechnie polskim firmom bolączka to wydłużone terminy płatności. Wątpliwą sławą cieszy się też tzw. przymus adwokacki we wszystkich – poza małymi wyjątkami – postępowaniach cywilnych i karnych, jak również w postępowaniu egzekucyjnym. Bariery to także wiele obostrzeń administracyjno-prawnych przy delegowaniu pracowników (w szczególności obowiązek wyznaczenia osoby do kontaktów i uprawnionej do reprezentacji podmiotu w obrębie kontaktów z partnerami społecznymi, posiadającej domicyl we Włoszech, oficer łącznikowy, przedstawiciel prawny i podatkowy) oraz ograniczenia na rynku usług transportowych.

Jak KUKE może pomóc Twojej firmie